האם פרק הזמן שבין שעת החתמת שעון נוכחות לבין שעת התחלת העבודה של העובד נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן?

מעביד שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו הורשע בפלילים בבית הדין

קנס בסך 35,750 ₪ הוטל על מעסיק שלא רשם את הפרטים הנדרשים בתלוש השכר