אופן חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד בתום העסקתו, בהתחשב בהתיישנות

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו