timewatch

חרבות ברזל – עדכונים במערכת TIMEWATCH

החל מיום 7.10.23 נמצאת מדינת ישראל במלחמה. עקב כך, עובדים רבים נעדרים ממקומות העבודה (מילואים, חופשה / העדרות בתשלום, חופשה / העדרות ללא תשלום), ובנוסף עובדים רבים עובדים מהבית. מערכת Timewatch מאפשרת לך לתת פתרונות לכל סוגי העובדים וההעדרויות. לנוחיותך, אנו מגישים לך עדכון זה שבו נסקור עבורך, באופן קצר וברור את אופן הרישום במערכת חרבות ברזל – עדכונים במערכת TIMEWATCH

עורכת דין שסווגה כ”משרת אמון” זכתה בגמול שעות נוספות, בהתאם לאומדן כללי, בהיעדר רישום נוכחות

עורכת דין הועסקה במשרד עורכי דין עד שהתפטרה לשם טיפול בילד. בית הדין האזורי לעבודה פסק בעניינה, בין היתר, כי היא זכאית לגמול עבור עבודה בשעות נוספות למרות שמעסיקיה טענו כי מדובר במשרת אמון. בהיעדר דיווחי נוכחות לא הצליחו מעסיקיה לסתור את האומדן הכללי שהציגה העובדת. בנוסף, בית הדין פסק כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים עורכת דין שסווגה כ”משרת אמון” זכתה בגמול שעות נוספות, בהתאם לאומדן כללי, בהיעדר רישום נוכחות

הכללים שנקבעו בצו ההרחבה בענין תשלום דמי הבראה

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בענין תשלום דמי הבראה: מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה: לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם. עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו (על פי ע”ע 122/03 אבנר וקסמן נ. אי.טי.סי.24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע”מ, הכללים שנקבעו בצו ההרחבה בענין תשלום דמי הבראה

גמול גלובלי בגין שעות נוספות, שאינו פיקטיבי, אינו רכיב שכר הקובע לפיצויי פיטורים, גם אם הופרשו ממנו דמי גמולים לקרן פנסיה

ביום 30/4/23 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי גמול שעות נוספות גלובלי שמשולם לעובד עבור עבודה בשעות עבודה נוספות שהעובד מבצע בפועל, אינו רכיב שכר פיקטיבי, ואינו נכלל במסגרת השכר הקובע לפיצויי פיטורים. כך גם במקרה בו המעסיקה הפקידה דמי גמולים לקרן פנסיה גם בגין רכיב שכר זה מאת: עו”ד הילה פורת   1. בע”ע גמול גלובלי בגין שעות נוספות, שאינו פיקטיבי, אינו רכיב שכר הקובע לפיצויי פיטורים, גם אם הופרשו ממנו דמי גמולים לקרן פנסיה

עובדת במשרת אמון ניהולית בשכר גלובלי אינה זכאית להחזר קיזוזי שכר עקב היעדרויות מהעבודה

ביום 7/3/2023 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בו נפסק כי עובדת במשרת אמון ניהולית, זכאית לשכר אך ורק בעד ימים שבהם היא עובדת, ובעד ימים שבהם נעדרת היא זכאית לתשלום רק אם זו היעדרות המזכה בתשלום – חופשה או מחלה. העובדה שלעובדת אין שעות עבודה מוגדרות ביום העבודה, והעובדה שהעובדת זמינה עובדת במשרת אמון ניהולית בשכר גלובלי אינה זכאית להחזר קיזוזי שכר עקב היעדרויות מהעבודה

בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק שלא ביטח עובדת משק בית בפנסיית חובה, לשלם ליורשיה את הפסד פנסיית הנכות ואת הפסד פנסיית השאירים, בערכם הנוכחי, בהיוון כמקובל, שהיו משתלמות אלו קיים את חובתו על פי דין

ביום 22/2/23 ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה, שבו, בין היתר, חוייבו מעסיקיה של עובדת משק בית שלא ביטחו אותה בפנסיית חובה, לפצות את יורשיה בגין הפסד פנסיית הנכות (שהמנוחה הייתה זכאית לקבל) והפסד פנסיית השאירים (שילדי המנוחה היו זכאים לקבל), בערכם הנוכחי, בהיוון כמקובל, שהיו משתלמות אלו קיימו את חובתם על פי דין. בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק שלא ביטח עובדת משק בית בפנסיית חובה, לשלם ליורשיה את הפסד פנסיית הנכות ואת הפסד פנסיית השאירים, בערכם הנוכחי, בהיוון כמקובל, שהיו משתלמות אלו קיים את חובתו על פי דין

שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2023

החל מיום 1/4/23 שכר המינימום החודשי יעמוד על סך של 5,571.75 ₪ ושכר המינימום השעתי יעמוד על סך של 30.61 ₪ לחודש (לפי 182 שעות עבודה לחודש) מאת: עו”ד הילה פורת   ביום 27/3/23 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפיה שכר המינימום המעודכן ליום 01/04/2023 הוא סך של 5,571.75 ₪ ברוטו לחודש. שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2023

עמלות מכירה לא ילקחו בחשבון בחישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובד יומי או שעתי שנעדר מעבודתו בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לבין העובד

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע בפסק דין מיום 19/2/23 כי אין לכלול עמלות מכירה בבסיס השכר הקובע לתשלום דמי חג מאת: עו”ד הילה פורת   ביום 19/2/23 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע”ש 65486-12-20 עדנה נחמיאס נגד 770 ריף נדלן בע”מ) בו נידונה, בין היתר, טענת עובדת לפיה היה עמלות מכירה לא ילקחו בחשבון בחישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובד יומי או שעתי שנעדר מעבודתו בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לבין העובד

האם קיימת חובה על המעסיק להעניק מתנה לחג?

מתנה/שי לחג ניתנת ע”י מעסיק לעובדיו בדרך כלל עפ”י נוהג הקיים במקום העבודה או עפ”י הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על הצדדים ליחסי העבודה. בחוקי העבודה אין כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג. עוד על היקף החובה, על חלוקה לחלק מהעובדים, על זכאות עובדת בחופשת לידה למתנת חג ועל היבטי האם קיימת חובה על המעסיק להעניק מתנה לחג?

מעסיק חייב להקפיד על איסוף וניהול שעות העבודה של העובדים בעסק, בהתאם להוראות הדין, על מנת להימנע מקנסות, עיצומים כספיים ואישום פלילי

ביום 5/3/2023 עודכן סכום העיצום הכספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שעלול להיות מוטל על מעסיק בגין ליקוי שנמצא בתלוש השכר של עובדו (במכפלת מספר התלושים ובמכפלת מספר העובדים, בהם נמצאו הליקויים)! בשנים האחרונות מעסיקים רבים (וגם נושאי מישרה בתאגיד) נאלצו לשלם לאוצר המדינה מאות אלפי שקלים ואף יותר כעיצומים כספיים, מצאו את מעסיק חייב להקפיד על איסוף וניהול שעות העבודה של העובדים בעסק, בהתאם להוראות הדין, על מנת להימנע מקנסות, עיצומים כספיים ואישום פלילי

עובד בן 60 שפוטר ב”פיטורי צימצום” זכה לפיצוי בסך 80,000 ₪ בגין הפליה מחמת גיל ופיטורים שלא כדין

תובע, בעל וותק של כ-36 שנה, שפוטר בהיותו בן 60, זכה בפיצוי לא ממוני בסך 80,000 ₪, לאחר שבין הדין לעבודה שוכנע כי הוא פוטר עקב הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וכי היו פגמים בהליך פיטוריו. תביעתו לתשלום שכר עד למועד פרישתו (נזק ממוני) נדחתה כיון שהתובע לא הציג הסכם לתקופה עובד בן 60 שפוטר ב”פיטורי צימצום” זכה לפיצוי בסך 80,000 ₪ בגין הפליה מחמת גיל ופיטורים שלא כדין

ראש צוות לא נחשב “כמשרת אמון” וזכה בגמול עבור שעות נוספות כיוון שהמעביד לא ניהל דיווחי נוכחות

ביום 6.12.22 פסק ביה”ד האזורי לעבודה בחיפה, כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על “ראש צוות” שמעסיקו לא הצליח להוכיח כי הועסק ב”משרת אמון” . בית הדין פסק לטובתו, בין היתר, גמול על העסקה בשעות נוספות על פי החזקה הקבועה בחוק (בהיקף שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או 60 שעות נוספות בחודש), כיון ראש צוות לא נחשב “כמשרת אמון” וזכה בגמול עבור שעות נוספות כיוון שהמעביד לא ניהל דיווחי נוכחות

דוחות נוכחות ידניים שלא אושרו על ידי העובד ברמה היומית – אינם נחשבים פנקס שעות עבודה

בית הדין הארצי לעבודה אישר את קביעתו של בית הדין האזורי לפיה דוחות נוכחות ידניים, אשר נחתמו מדי יום על ידי המעסיק, אך ללא אישור יומי של העובד כנדרש בחוק – אינם נחשבים “פנקס שעות עבודה” כמשמעו בסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כך שהנטל לסתור את טענת העובד לעבודה בשעות נוספות עובר למעסיק מאת: דוחות נוכחות ידניים שלא אושרו על ידי העובד ברמה היומית – אינם נחשבים פנקס שעות עבודה

אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

מאיה המועסקת כמתכנתת בחברת הייטק, נפגעה בתאונת דרכים ביום ו’ (שבו אינה עובדת), במסגרת שעות הפנאי שלה. בעקבות הפגיעה תאלץ מאיה להעדר מעבודתה כשבועיים. לזכות מאיה ישנם 32 ימי מחלה צבורים. האם על מעסיקה לשלם לה בגין ימי היעדרותה דמי מחלה? תשובה מאת : הילה פורת, עו”ד סעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל”ו-1976, קובע כי: אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

שעון נוכחות זיהוי פנים + ביומטרי + קירבה

במערכת נוכחות Timewatch ניתן לדווח נוכחות במגוון דרכים (אפליקציה, אינטרנט, טלפון קווי ונייד, sms, שעון נוכחות ועוד). אחת הדרכים הפופולאריות הינה באמצעות שעון זיהוי פנים.   היתרון הבולט של שעון נוכחות זיהוי פנים הינו זיהוי העובד בצורה ברורה ומהירה ע”י שימוש באלגוריתם זיהוי פנים מהמתקדמים בעולם, המאפשר זיהוי העובד על פי תווי הפנים, וזאת גם שעון נוכחות זיהוי פנים + ביומטרי + קירבה

שעון נוכחות זיהוי פנים

ניתן לדווח נוכחות במגוון דרכים (אפליקציה, אינטרנט, טלפון קווי ונייד, sms, שעון נוכחות ועוד). אחת הדרכים הפופולאריות הינה באמצעות שעון זיהוי פנים.   היתרון הבולט של שעון נוכחות זיהוי פנים הינו זיהוי העובד בצורה ברורה ומהירה ע”י שימוש באלגוריתם זיהוי פנים מהמתקדמים בעולם, המאפשר זיהוי העובד על פי תווי הפנים, וזאת גם בסביבה חשוכה. כמו שעון נוכחות זיהוי פנים

שעון נוכחות לעסק

כל עסק המעוניין לשגשג ולצמוח חייב לפקח בקפידה על הוצאותיו והכנסותיו ולוודא שההכנסות עולות על ההוצאות כמובן. אחת ההוצאות הגדולות ביותר של העסק הן המשכורות הניתנות לעובדים. בעוד שכוח אדם מחויב ויעיל הוא הכרחי, חשוב לוודא שהשעות המדווחות על ידי כל עובד הן אכן מדויקות. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא שעון נוכחות לעסק המספק שעון נוכחות לעסק

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH