אופן חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד בתום העסקתו, בהתחשב בהתיישנות

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו

האם הזמן שבו עובד פעיל באמצעות טלפון נייד לטובת מקום עבודתו נחשב כשעות עבודה?

האם פרק הזמן שבין שעת החתמת שעון נוכחות לבין שעת התחלת העבודה של העובד נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן?