inner

דיווח, ניהול ובקרה של שעות העבודה
של העובדים בעסק, בכל זמן ומקום

אדם המצוי בבידוד בית עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה רשאי להצביע בבחירות בתנאים שנקבעו

מאת: רונן פורת, רו"ח

אדם המצוי בבידוד במקום בידוד ובלא תסמינים (חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה), רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים שיש לנקוט למניעת הדבקה.

כך נקבע בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3 ), התש"ף-2020, שפורסם ביום 23/2/2020.

הערות:
1. הכותב הינו מנכ"ל חברת LSH Vision Ltd, המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch – פתרונות דיווח נוכחות והכנה לשכר.
2. מאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור במאמר מתייחס לנשים וגברים כאחד.
3. האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין.

מאמרים מקצועיים

צור קשר

Whatsapp Sharing