אופן חישוב דמי חופשה

בשלב הראשון יש לחשב את מספר ימי החופשה המגיעים לעובד.

ובשלב השני –
? לעובד שמקבל שכר על בסיס חודשי – שכר העבודה שהעובד היה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד.
? לעובד בשכר שמקבל שכר על בסיס יום/שעה –
אם עבד פחות מ- 75 ימים רצופים מדובר על תמורת חופשה בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.

אם עבד יותר מ- 75 ימים רצופים –

מס’ ימי חופשה המגיעים לעובד X שכר רבע השנה שקדמה לחופשה
90
(הערה: אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה).

בע”ע 718/07 רות צרויה ואח’ נ’ מגוון אירועים בע”מ, נפסק כי חישוב דמי חופשה שנתית לעובד אשר עבד חודשי עבודה לא מלאים יערך לפי היקף המשרה המלא ביותר בשנה שקדמה לחופשה ולא לפי היקף ההשתכרות המלא ביותר.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH