האם פרק הזמן שבין שעת החתמת שעון נוכחות לבין שעת התחלת העבודה של העובד נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן?

מאת: רונן פורת, רו”ח

במקרים רבים בהם מוסכמת עם העובד מסגרת שעות עבודתו (שעת התחלת העבודה ושעת סיומה), מגיע העובד לעבודה לפני השעה המוסכמת ומחתים נוכחות בשעון נוכחות.

נשאלת השאלה מה דינו של פרק הזמן שבין שעת החתמת הנוכחות בשעון הנוכחות לבין שעת התחלת עבודתו כפי שסוכמה עם המעסיק? האם זמן זה נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן תשלום לעובד?

שאלה זו עמדה בפני בית הדין לעבודה במסגרת תביעה שהוגשה ע”י עובד כנגד מעסיקו.

במאמר זה אפרט את נסיבות המקרה, נימוקי בית הדין בהחלטתו, והמלצות לפעולה.

אלי חי נ. פתאל מלונות בע”מ 
אלי עבד אצל מלונות פתאל בע”מ (להלן – פתאל) כשף מטבח קר במלון מרידיאן אילת, החל מיום 1.5.1999 ועד יום 28.2.2001. אלי הגיש תביעה כנגד פתאל לתשלום הפרשי שכר, פדיון חופשה והוצאות בדיקה (עב 1762/02 אלי חי נ. פתאל מלונות בע”מ).

במאמר זה אתייחס למחלוקת בין הצדדים הנוגעת לשעות עבודתו של אלי.

לטענת אלי, פתאל צריכה לחשב את שעות עבודתו בהתאם להדפסת הנוכחות בפועל בשעון הנוכחות. לעומת זאת, טוענת פתאל כי יש לחשב שעות העבודה בהתאם לשעות המשמרות אליהן הוזמן אלי ואם החתים נוכחות לפני שעת המשמרת אין להחשיב זמן זה כשעות עבודה.

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, פסק כי שעות העבודה הן השעות שבהן עומד העובד לרשות העבודה, דהיינו השעות שבהן לא היה חופשי לעשות כרצונו. התשובה לשאלה האם שעות מסוימות הן שעות עבודה תלויה בשאלה אם העובד חופשי לעשות לעצמו באותן שעות ומכאן כי אין זה בהכרח הזמן שבו הוא מצוי במקום העבודה.

עוד קבע בית הדין כי ככל שהדבר נוגע למשמעותן של הדקות בהם הקדים העובד להגיע לעבודתו והדקות שבהן איחר לצאת מעבודתו, כעולה משעון הנוכחות, אין הדבר נכלל בשעות העבודה, שכן חובתו של העובד להיות מוכן ומזומן לעבודתו בשעה היעודה לתחילת משמרתו כפי שנקבעה מראש והבסיס לקביעת שעות עבודתו של העובד הן שעות המשמרות והשעות הנוספות כפי שאושרו ע”י המעביד.

לאור זאת, משאלי לא הוכיח כי הוסכם אחרת, דחה בית הדין את תביעתו לפיה עבד מעבר לשעות המשמרת כפי שאלה אושרו על ידי בית המלון.

אלי הגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע, אולם בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו של אלי (עע 153/06) וקבע, בענין זה, כי בחישוב שעות עבודתו לצורך חישוב הפרשי שכר אין להביא בחשבון את הדקות אשר התייצב אלי קודם לתחילת המשמרת וזאת בהתחשב בכך שהוא הוזמן לעבודה במשמרת בשעה שתחילתה מוגדרת.

המלצות לפעולה
בית הדין האזורי ולאחריו הארצי קבעו בצורה ברורה כי הדקות שבהן מחתים העובד שעון נוכחות, אשר קודמות לשעת התחלת עבודתו המוסכמת של העובד, אינן מזכות את העובד בשכר.

יחד עם זאת, בכדי ליישם בצורה נכונה את החלטת בית הדין, יש לשים לב לנקודות הבאות:

א. בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו יש לציין באופן מפורש ומפורט את שעות עבודתו של העובד. במקרה של עבודה במשמרות יש לנהל תיעוד של לו”ז המשמרות.

ב. מומלץ לרשום בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו כי החתמת שעון נוכחות לפני ו/או אחרי שעות העבודה המוסכמות, נעשית על דעת העובד בלבד, ואינה מזכה את העובד בתשלום שכר בגין פרק זמן זה. לגבי אופן הוספת הסעיף ונוסחו מומלץ להתייעץ עם עו”ד מומחה בדיני עבודה.

ג. במקרה שבו העובד מחתים בפועל שעון נוכחות לפני שעת תחילת עבודתו המוסכמת, יש לוודא כי:
1. בזמן זה העובד אינו מבצע בפועל את עבודתו.
2. פרק זמן זה הינו סביר – בדרך כלל מדובר על מספר דקות, אולם כל מקרה יבחן לפי נסיבותיו הספציפיות. במקרה שפרק הזמן אינו סביר מומלץ להודיע לעובד בכתב כי עליו להגיע לעבודה בשעת התחלת עבודתו המוסכמת או מספר דקות קודם לכן לצורך התארגנות.

ד. החתמת שעון נוכחות – בהתאם להוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, חובה על כל העובדים (למעט מקרים חריגים ביותר) לדווח נוכחות.

נטל ההוכחה בכל הנוגע לתביעה, בה תובע העובד תשלום שכר עבודה בגין שעות עבודה, שבה שנוי במחלוקת מספר שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, עבר לכתפי המעביד. במקרה שבו עובד לא דיווח נוכחות, בהתאם להוראות החוק, יהיה למעביד קשה מאוד להרים את נטל ההוכחה. זאת גם במצב שבו מגיע העובד לפני שעת תחילת עבודתו המוסכמת – שעות אלה עלולות להיחשב כשעות עבודה המזכות את העובד בתשלום שכר.

הערות:
1. הכותב הינו יו”ר ובעלים חברת לסה ויז’ן מערכות בע”מ, המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch – פתרונות דיווח נוכחות והכנה לשכר.
2. מאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור במאמר מתייחס לנשים וגברים כאחד.
3. האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH