הוראות למעסיקים לגבי עובדים שחייבים בבידוד עקב חשש מנגיף הקורונה – כולל מי שהיה בסין במהלך 14 הימים לפני שהגיע לישראל

מאת: רונן פורת, רו”ח

ביום 2/2/2020 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש”ף-2020, בו נקבע כי חלה חובת בידוד על מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל ועל מי שהיה במגע הדוק עם חולה (חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל- nCoV).

הצו מפרט מה נחשב כ”מגע הדוק”: *חשיפה במוסד רפואי לחולה (כולל טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה) * עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה * נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה * בני ביתו של החולה * כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות.

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי מי שהגיע לישראל או 14 ימים מיום המגע האחרון עם החולה. הצו מפרט גם את תנאי הבידוד.

הנחיות למעסיקים
ביום 4/2/2020 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית ) (הוראת שעה), התש”ף–2020, הקובע כי:
1. מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.
2. מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

עובד = לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.
עובד בבידוד = עובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית.

בנוסף, נקבע בצו כי עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.

הערות:
1. הכותב הינו יו”ר ובעלים חברת לסה ויז’ן מערכות בע”מ , המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch – פתרונות דיווח נוכחות והכנה לשכר.
2. מאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור במאמר מתייחס לנשים וגברים כאחד.
3. האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH