חידושים ושיפורים במערכת Timewatch – עדכון לקוחות 12.03.13

בימים האחרונים בצענו שינויים ושיפורים במערכת Timewatch.
להלן הסבר לגבי חלק מהחידושים והשיפורים שהוכנסו למערכת.

דיווח ראש צוות באינטרנט

הוספה האפשרות להגדיר עובד כראש צוות כך שיוכל לדווח נוכחות באינטרנט עבור העובדים שבצוות שלו.

כיצד להגדיר עובד כראש צוות?
יש להיכנס למסך “עדכון פרטי עובד” בתפריט “עובדים”, וללחוץ על שם העובד שברצונך להגדירו כראש צוות. בשדה “ראש צוות” יש לבחור “כן”. כעת יופיע לינק “בחירת עובדים”:

יש ללחוץ על הלינק “בחירת עובדים”, ולבחור את העובדים עבורם יוכל העובד לדווח נוכחות עפ”י סניפים, מחלקות, תפקידים, ושמות עובדים:

כיצד לדווח נוכחות כראש צוות?
במסך הדיווח של ראש הצוות יופיע בשדה “שם העובד:”, כברירת מחדל, שמו של ראש הצוות. בכדי לדווח עבור עובדים שמוגדרים בצוות שלו, על ראש הצוות לבחור בשדה זה את השורה “עובדים שנבחרו”:

כעת, יש לבחור במסך שנפתח את העובדים לדיווח (גם שמו של ראש הצוות מופיע ברשימה), וללחוץ על אישור:

לאחר סימון העובדים ולחיצה על אישור, יופיע שוב מסך הדיווח. לסיום יש ללחוץ על כניסה/יציאה על פי הצורך, והתנועה תדווח עבור העובדים שנבחרו.

את הדיווחים שדווחו בדיווח ראש צוות, ניתן לראות במסכים השונים באמצעות הסמל שיופיע ליד הדיווח:

דו”ח שעות עבודה לפי מקור דיווח

הוספנו אפשרות להפקת דו”ח שעות עבודה לפי מקור דיווח הנוכחות של העובד.
בדו”ח זה זה ניתן לראות פילוח של דרך הדיווח (אינטרנט/שעון/טלפון/סלולרי וכו’), ושל מקור הדיווח (מספר הטלפון ממנו בוצע הדיווח, כתובת ה- IP, מספר שעון וכו’).

כך, לדוגמה, ניתן באמצעות דו”ח זה לדעת כמה שעות עבודה דווחו ממספר טלפון מסויים, שעון וכו’.

כיצד נפיק את הדו”ח?
בתפריט “דוחות” יש להיכנס למסך “שעות עבודה מקור דיווח”. כעת יש לבחור ב”נתונים כלליים” את העובד/ים עבורו/עבורם יופק הדו”ח, ואת אופן פילוח הדו”ח הנדרש:

בשדה “סוג הדו”ח” יש באפשרותך לבחור ב”פירוט מקור דיווח” כך שבדו”ח יופיע פירוט מלא של מקור הדיווח – מספר הטלפון ממנו דווחה התנועה/ כתובת IP וכו’. כמו כן, באפשרותך לבחור ב”מקור דיווח” כך שבדו”ח יופיע רק אופן הדיווח – טלפוני / אינטרנטי / SMS וכו’.
בשדה “הצג” ניתן לבחור באם להציג “פירוט יומי” / “סיכום יומי” / “ריכוז חודשי” / “ריכוז לכל התקופה”.
בשדה “סוג” ניתן לבחור באם להציג דו”ח חודשי או תקופתי עפ”י תאריכים.
בנוסף, ניתן להפיק את הדו”ח עם סיכומי ביניים כגון סיכום לעובד, סניף, מחלקה, תפקיד, מקור דיווח.

להלן דוגמה לדו”ח שהופק עם הפרמטרים הבאים: סוג דו”ח “פירוט מקור דיווח”, ריכוז חודשי, ובנוסף – סיכום ביניים עפ”י עובד:

להלן דוגמה לדו”ח שהופק עם הפרמטרים הבאים: סוג דו”ח “מקור דיווח”, ריכוז חודשי, ובנוסף – סיכום ביניים עפ”י מקור דיווח:

עדכון נתוני נוכחות ע”י העובד – הגבלת מספר ימים לעדכון

הוספנו אפשרות להגביל את מספר הימים המירבי שבהם יוכל עובד, שיש לו הרשאה לכך, לעדכן את נתוני הנוכחות שלו רטרואקטיבית.

כיצד ניתן להגדיר את מספר הימים המירבי?
בתפריט “ניהול והגדרות” יש להיכנס למסך “עדכון פרטי חברה”, ולבחור בשדה “עדכון נתוני נוכחות ע”י עובד עד” את מספר הימים:

בברכת עבודה פוריה,
מחלקת שירות לקוחות

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH