חידושים ושיפורים במערכת Timewatch – עדכון לקוחות 14.02.13

בתקופה האחרונה בצענו שינויים ושיפורים רבים במערכת Timewatch.
להלן הסבר לגבי חלק מהחידושים והשיפורים שהוכנסו למערכת.

עדכון נתוני נוכחות דרך דו”ח תנועות חסרות

הוספה האפשרות לעדכן נתוני נוכחות לעובדים שחסרים להם תנועות, בצורה ישירה ומרוכזת, דרך דו”ח תנועות חסרות.
יש להיכנס ל”דוח תנועות חסרות” (תחת תפריט “דוחות”), ולבחור בשדה “תצוגה” – “כל העובדים ברצף”:

לאחר לחיצה על כפתור “הצג” ייפתח מסך ובו פירוט התנועות החסרות של כל עובד. בכדי לעדכן את התנועות החסרות, יש ללחוץ על שם העובד או על ההערה המופיעה בשורת העובד:

הגדרת עובד ברירת מחדל

הוספה האפשרות להגדיר עובד קיים (פעיל או מוקפא) כעובד ברירת מחדל. כלומר לאחר הגדרת עובד ברירת מחדל, כל עובד חדש שיוגדר במערכת יקבל כברירת מחדל את כל הפרמטרים הקיימים אצל עובד ברירת המחדל שנבחר, מלבד פרטי זיהוי כמו שם, ת.ז. וכו’.

איך עושים את זה?
בעריכת פרטי החברה (בתפריט “ניהול והגדרות” – “עדכון פרטי חברה”), יש לבחור בשדה “עובד ברירת מחדל” את העובד ממנו יילקחו הפרמטרים לכל עובד חדש שיוגדר:

אנחנו ממליצים לפתוח עובד חדש בשם “עובד ברירת מחדל”, להגדיר לו את כל הפרמטרים הנחוצים, להקפיא אותו ולבסוף להגדיר אותו כעובד ברירת מחדל כאמור לעיל.

דו”ח למייצג בפורמט אקסל הכולל את כל נתוני הנוכחות והשכר – לחברות עם מודול הסכמים

תוספת זו הינה לחברות עם מודול הסכמי עבודה בלבד.

כעת, הדו”ח למייצג בפורמט אקסל כולל את כל הנתונים בדו”ח אחד – גם את נתוני הנוכחות וגם את נתוני ההעברה לשכר. נוסף לכך, נוספו לדו”ח באקסל העמודות “סניף”, “מחלקה”, ו”תפקיד” של כל עובד:

עדכון העדרויות מרוכז לפי שעות (ולא רק ליום שלם) – לחברות עם מודול הסכמים

תוספת זו הינה לחברות עם מודול הסכמי עבודה בלבד.

במסך “עדכון העדרויות מרוכז” (תחת תפריט “עובדים”), ניתן כעת לעדכן גם העדרות מרוכזת של חלק מיום (משעה עד שעה). למשל, ניתן לעדכן העדרות מסוג חופש, בין השעות 8:00 ל- 12:00 למספר עובדים בתאריך מסויים או בתחום תאריכים:

בברכת עבודה פוריה,
מחלקת שירות לקוחות

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH