חידושים ושיפורים במערכת Timewatch – עדכון לקוחות 15.07.13

בימים האחרונים בצענו שינויים ושיפורים במערכת Timewatch.
להלן הסבר לגבי חלק מהחידושים והשיפורים שהוכנסו למערכת.

הגבלת/חסימת דיווחי נוכחות מטלפון – הגדלה ל-50 מספרים

נוספה האפשרות להגביל/לחסום את דיווחי הנוכחות של העובדים בחברה למספר רב יותר של מספרי טלפון (עד 50 טווחים שונים של מספרים). הגדרה זו הינה ברמת החברה.

ראשית יש להכנס למסך “עדכון פרטי חברה” תחת תפריט “ניהול והגדרות”, וללחוץ על כפתור “חסימת דיווחי נוכחות”. כעת יתקבל המסך הבא:

צפייה בדו”חות הנוכחות של העובדים – דרך מסך ניהול חתימות דו”ח נוכחות

מסך ניהול חתימות דו”ח נוכחות מאפשר לנהל את חתימות העובדים/המנהלים על דוחות הנוכחות של העובדים, לשלוח תזכורות לעובדים שטרם חתמו על הדו”ח ועוד.
כעת הוספה האפשרות לצפות בדו”ח הנוכחות של העובד דרך מסך ניהול חתימות דו”ח נוכחות.

יש להכנס למסך “ניהול חתימות ד.נוכחות” בתפריט “עובדים”. כעת יתקבל מסך הניהול ובו רשימת העובדים עם פירוט החתימות של העובדים והאחראים. בכדי לצפות בדו”ח הנוכחות של העובד, יש ללחוץ על שם העובד:

הגבלת כתובות IP למשתמשים מנהלים בחברה

תוספת זו מיועדת לחברות עם מספר משתמשים מנהלים.

הוספה האפשרות להגביל את שימוש המנהלים במערכת הניהול לכתובות IP ספציפיות שיוגדרו מראש. לגבי משתמשים חדשים ומשתמשים קיימים במערכת, ברירת המחדל הינה שימוש ללא הגבלה, כל עוד לא יוגדר אחרת.

בכדי להגביל את המשתמש, יש להכנס למסך “ניהול משתמשים” בתפריט “אדמיניסטרטור”. כעת יתקבל מסך ובו רשימת המשתמשים:

על מנת להגביל משתמש לכתובת IP, יש ללחוץ על סמל המנעול המופיע תחת העמודה “הגבלת כתובות IP”. אפשרות נוספת היא להכנס לפרטי המשתמש (על ידי לחיצה על שמו), וללחוץ על כפתור “הגבלת כתובות IP”:

כעת יתקבל מסך ההגבלה:

יש לעדכן את כתובות ה- IP מהן יוכל המשתמש המנהל להשתמש במערכת הניהול. כמו כן, בחלקו השמאלי של המסך ניתן להעתיק את ההגבלה למשתמשים נוספים.
לסיום יש ללחוץ על כפתור “עדכן”.

בברכת עבודה פוריה,
מחלקת שירות לקוחות

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH