חידושים ושיפורים במערכת Timewatch – רכיב מיוחד ברמה היומית

בימים האחרונים בצענו שינויים ושיפורים במערכת Timewatch.
להלן הסבר לגבי אפשרות חדשה שהוספנו למערכת – הגדרת רכיב מיוחד ברמה היומית.

רכיב מיוחד ברמה היומית – חדש!

קיימים מקרים רבים בהם יש צורך שהעובד/המעביד יעדכנו נתון מספרי ברמה היומית, כגון: מס’ קילומטר יומי, כמות מכירות יומי, עמלות מכירה יומית וכו’. נתון זה בדרך כלל מופיע או משפיע על שכר העובד.

הוספנו את האפשרות לעובד ו/או מעביד לעדכן שדה חדש המיועד לדיווח נתון מספרי ברמה היומית, הן במסך עדכון נתוני נוכחות והן במסך דיווח הנוכחות באינטרנט (באם לעובד ניתנה ההרשאה לכך). הסיכום החודשי של נתון זה יופיע בדו”ח הנוכחות של העובד ובדו”ח למייצג, ובחברות שיש להן מודול הסכמי עבודה ניתן להעביר נתון זה לתלוש כרכיב שכר.

ראשית, יש להיכנס למסך “עדכון פרטי חברה” בתפריט “ניהול והגדרות”, ולעדכן את שם הרכיב המיוחד:

אם ברצונך שהעובד יוכל לעדכן את הרכיב באופן עצמאי במסך דיווח הנוכחות, יש להגדיר לו הרשאה לכך במסך “עדכון פרטי עובד” תחת תפריט “עובדים” – בשורה “עדכון יומי רכיב מיוחד” יש לבחור “כן”:

כעת, כאשר העובד יכנס למסך דיווח הנוכחות שלו באינטרנט, יוכל לעדכן בשדה הרכיב המיוחד את הנתון היומי הרלוונטי:

את הרכיב המיוחד ניתן לראות בכל הדו”חות במערכת כולל דו”ח למייצג. לגבי דו”ח נוכחות, עמודת הרכיב המיוחד תופיע בתנאי שהרכיב מופיע אצל העובד לפחות ביום אחד בתקופת הדו”ח:

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH