טיפ מספר 1 – תזכורות ודיווחים

במערכת Timewatch ניתן להגדיר תזכורות בזמן אמת בגין אי דיווח נוכחות והתראות בגין דיווחי נוכחות שבוצעו.

להגדרת תזכורות והתראות קיימים שימושים רבים כיד הדמיון: לדוגמה, בעזרת מנגנון התזכורות ניתן לקבל הודעה בכל פעם שהעובד שכח לדווח כניסה או יציאה ואף לבצע השלמה של הדיווח החסר באמצעות ההודעה שהתקבלה.

דוגמה נוספת – אם יש לך עובד שפותח סניף/חנות בשעה מסוימת, אזי אם תקבל תזכורת על אי דיווח כניסה של העובד תוכל לדעת שהסניף/חנות לא נפתח/ה על מנת לטפל בכך.

בנוסף, אם אתה רוצה לדעת מתי העובדים עובדים בשעות חריגות מבחינתך, תוכל לקבל דיווח מיידי על כך. למשל, בכל פעם שעובד מחתים כניסה לפני השעה 6:00 או יציאה אחרי השעה 20:00.

הגדרת תזכורות ודיווחים לעובד:

במסך הראשי, נכנס לתפריט “עובדים” ונבחר בשורה “עדכון פרטי עובד”. כעת מופיעה רשימת העובדים. במסך זה ניתן לבצע פעולות מגוונות, כגון: עריכת פרטי עובד, הגדרת תזכורות ודיווחים, משלוח הודעה לעובד וכו’.

להגדרת תזכורות ודיווחים לעובד, מעבר להגדרות שבוצעו ברמת הסניף והחברה, יש ללחוץ על סמל השעון המופיע תחת העמודה “תזכורות ודיווחים”:

כעת ייפתח המסך הבא:

הגדרת תזכורות ודיווחים ברמת החברה:

במסך הראשי, נכנס לתפריט “ניהול והגדרות” ונבחר בשורה “עדכון פרטי חברה”. כעת, במסך עדכון פרטי החברה שהתקבל, יש ללחוץ על “תזכורות ודיווחים”:

כעת ייפתח מסך הזהה למסך הגדרת תזכורות ודיווחים לעובד (מלבד אפשרות בחירת העובדים הנוספים שאינה רלוונטית במקרה זה):

הגדרת תזכורות ודיווחים ברמת הסניף:

במסך הראשי, נכנס לתפריט “ניהול והגדרות” ונבחר בשורה “סניפים”. כעת מופיעה רשימת הסניפים. במסך זה ניתן לבצע פעולות מגוונות, כגון: עריכת פרטי הסניף, הגדרת תזכורות ודיווחים, חסימת דיווחי נוכחות וכו’.

להגדרת תזכורות ודיווחים ברמת הסניף, יש ללחוץ על סמל השעון *תמונת שעון* המופיע תחת העמודה “תזכורות ודיווחים”:

כעת ייפתח מסך הזהה למסך הגדרת תזכורות ודיווחים לעובד (מלבד אפשרות בחירת העובדים הנוספים, במקומה ניתנת אפשרות לבחירת סניפים נוספים):

דו”ח תזכורות ודיווחים:

דו”ח זה מפרט את כל התזכורות והדיווחים שהוגדרו ברמת עובד, סניף וחברה.

הדו”ח בנוי כך שראשית מופיעים התזכורות והדיווחים שהוגדרו ברמת החברה, לאחר מכן רשימת הסניפים שהוגדרו להם תזכורות ודיווחים ולבסוף רשימת העובדים שהוגדרו להם תזכורות ודיווחים.

במסך הראשי, נכנס לתפריט “דוחות” ונבחר בשורה “תזכורות ודיווחים”.
במסך שהתקבל יש לבחור האם להציג את הדוח או להדפיסו:

להלן דוגמה לדוח:

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH