טיפ מספר 13 – דוח העדרויות

באמצעות דו”ח העדרויות ניתן לדעת בקלות ובפשטות את נתוני ההיעדרות של העובדים (כגון חופש, מחלה, מילואים וכו’) ברמה היומית, החודשית, השנתית, וזאת הן ברמה פרטנית של כל יום והן ברמת סה”כ ריכוז נתונים. כמו כן ניתן לבצע השוואות של העדרויות בין עובדים וניתוחים שונים הקשורים להיעדרויות העובדים.

בטיפ זה נלמד כיצד להפיק ולהשתמש בדו”ח העדרויות.

במסך הראשי, נכנס לתפריט “דוחות” ונבחר בשורה “העדרויות”.
כעת יתקבל המסך הבא:

במסך זה, ניתן לבחור את העובדים שיופק להם דו”ח העדרויות ע”י בחירת האפשרויות הבאות:
*סניף – בחירת העובדים בסניף מסוים או “כללי”, כאשר האפשרות “כללי” כוללת את כל הסניפים של החברה.
*מחלקה – בחירת העובדים במחלקה מסוימת או “כולם”.
*תפקיד – בחירת העובדים בתפקיד מסוים או “כולם”.
*סוג עובדים – ניתן להציג עובדים פעילים בלבד, מוקפאים בלבד או עובדים פעילים ומוקפאים כאחד.
*שם העובד – בחירת עובד ספציפי או מספר עובדים או “כולם”.
*מס’ העובד – בחירת עובד ספציפי או מספר עובדים או “כולם”.

כמו כן, ניתן לבחור פרמטרים נוספים להפקת הדו”ח:
א. סוג – חודשי, שנתי או תקופתי (לפי תחום תאריכים שיוגדר).
ב. חודש/שנה – בחר את החודש הרצוי, והשנה.
ג. הצג – סוג תצורת הדו”ח – פירוט יומי, ריכוז חודשי או ריכוז לכל התקופה שנבחרה.

לאחר בחירת האפשרויות הנ”ל, באפשרותך להציג, להדפיס או לייצא לאקסל את דו”ח ההעדרויות.

בחירת עובדים – בכדי להפיק את הדו”ח למספר עובדים יש לבחור בשדה “שם העובד” את האפשרות “בחירת עובדים”. לאחר לחיצה על כפתור הצג / הדפס / Excel יתקבל מסך בו יש לבחור את העובדים עבורם יופק הדו”ח. לסיום יש ללחוץ על “אישור”:

להלן דוגמא לדוח העדרויות בפירוט יומי:

להלן דוגמא לדוח העדרויות בריכוז חודשי:

להלן דוגמא לדוח העדרויות בריכוז לכל התקופה (שנתי):

טיפים קודמים:

טיפ מספר 1 – תזכורות ודיווחים
טיפ מספר 2 – חסימת דיווחי נוכחות
טיפ מספר 3 – אופציות של עובדים
טיפ מספר 4 – דיווח באמצעות טלפון סלולרי ודיווח ראש צוות
טיפ מספר 5 – דוח נוכחות On-Line
טיפ מספר 6 – חתימה ממוחשבת
טיפ מספר 7 – משלוח דוח נוכחות במייל לעובד
טיפ מספר 8 – משלוח הודעות לעובדים
טיפ מספר 9 – עדכון העדרויות/נתונים מרוכז
טיפ מספר 10 – דוח נוכחות יומית/חודשית ושליחתו במייל
טיפ מספר 11 – דוח למייצג והעברת נתונים לשכר
טיפ מספר 12 – סיבות העדרות

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH