טיפ מספר 3 – אופציות של עובדים

מערכת Timewatch מאפשרת למעסיק גמישות רבה בכל הקשור להרשאות שברצונו לתת לעובדיו, כגון: האפשרות לרשום הערה בעת דיווח הנוכחות, צפיה בדו”ח הנוכחות, עדכון והשלמת נתוני נוכחות חסרים, הצגת דיווחי הנוכחות האחרונים במסך הדיווח וכו’.

בטיפ זה נסביר כיצד להגדיר אפשרויות אלה או מקצתן לעובד/ים.

כיצד להגדיר את האופציות המיוחדות לעובד:

במסך הראשי, נכנס לתפריט “עובדים” ונבחר בשורה “עדכון פרטי עובד”. כעת מופיעה רשימת העובדים. במסך זה ניתן לבצע פעולות מגוונות, כגון: עריכת פרטי עובד, הגדרת תזכורות ודיווחים, משלוח הודעה לעובד וכו’.

יש ללחוץ על שם העובד/מס’ ת.ז או על סמל העיפרון תחת העמודה “ערוך”.

כעת ייפתח המסך הבא:

להלן הסבר לגבי האופציות המיוחדות:

*רישום הערות נוכחות – יש לרשום “כן” אם ברצונך שהעובד יוכל לרשום הערות יומיות, באופן עצמאי, במסך דיווח הנוכחות באינטרנט (לדוגמא: איחרתי עקב פקקים וכו’).

*הצגת נתונים מורחבת בדיווח – יש לבחור “כן” אם ברצונך שהעובד יראה במסך דיווח הנוכחות באינטרנט את נתוני שעות התקן היומי שלו ודיווחי הנוכחות האחרונים שביצע.

*צפיה בדו”ח נוכחות – יש לבחור “כן” אם ברצונך שהעובד יוכל לצפות בדו”ח הנוכחות שלו באופן עצמאי דרך מסך דיווח הנוכחות באינטרנט.

*עדכון נתוני נוכחות – יש לבחור “כן – עדכון מלא” או “כן – עדכון במייל” אם ברצונך שהעובד יוכל לעדכן את נתוני הנוכחות שלו (כניסה, יציאה, העדרות) גם רטרואקטיבי:

א. “כן – עדכון במייל” – בחירה באופציה זו תאפשר לעובד לעדכן את נתוני הנוכחות החסרים שלו, דרך הודעת תזכורת שיקבל בדוא”ל בגין אי דיווח על כניסה/יציאה. באופציה זו העובד יכול לעדכן חוסרים רק באותם ימים בהם קיימים חוסרים.

ב. “כן – עדכון מלא” – בחירה באופציה זו תאפשר לעובד לעדכן את נתוני הנוכחות שלו בכל הימים בחודש, במסך מיוחד המיועד לך, אליו תהיה לו גישה דרך מסך דיווח הנוכחות באינטרנט. אופציה זו כוללת גם את אופציית עדכון נתוני הנוכחות דרך הדוא”ל כמוסבר בסעיף הקודם.

מספר דגשים לגבי עדכון נתוני נוכחות:

*לאחר בחירה באופציה “כן – עדכון במייל” או “כן – עדכון מלא” באפשרותך לבחור איזה סוגי נתונים יוכל העובד לעדכן: כניסה בלבד או יציאה בלבד או היעדרות בלבד או כניסה/יציאה והיעדרות.

*עדכון נוכחות שבוצע ע”י העובד, באחת מהאופציות לעיל, יופיע עם סימן מיוחד בדוח הנוכחות. סימן זה מאפשר זיהוי מהיר ופשוט של עדכוני נוכחות שבוצעו כאמור.

טיפים קודמים:

טיפ מספר 1 – תזכורות ודיווחים
טיפ מספר 2 – חסימת דיווחי נוכחות

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH