יום הבחירות לכנסת – יום שבתון

סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת קובע כי – יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ”ט-1969, קובע כי:

“עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו מעסיקו את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת”.

יש לציין כי אין בחוק איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות מרצונם.

עובד שאינו עומד בתנאים הנ”ל יכול שלא לעבוד ביום הבחירות, אך הוא לא יהיה זכאי לשכר בגין יום זה.

מעסיק רשאי שלא לאשר עבודה ביום הבחירות.

גובה התשלום שינתן לעובד שעבד ביום הבחירות באישור המעסיק (שזכאי לשכר בגין יום השבתון על פי התנאים הנ”ל) –

בחוק אין כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות.

קיימת פרשנות משפטית והמלצה של התאחדות התעשיינים, ביחס ליום בחירות, לפיה יש לשלם לעובד את שכרו כאמור בסעיף 136 הנ”ל, בתוספת שכר יום עבודה רגיל (דהיינו – 200%).

כמו כן, בד”מ 8286/04 קוזמינסקי עדנה נ. ח. מרחב בע”מ (ניתן ביום 29.12.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה), נפסק כי עבודה ביום הבחירות לכנסת מזכה בתשלום בשיעור של 200%.

במקומות עבודה בהם קיים הסדר שונה לתשלום בימי בחירות – מכוח נוהג/ הסכם קיבוצי/צו הרחבה – המעסיק ידרש לפעול בהתאם אליו.

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 23/3/2021

בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית ב 3/2/21 את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 1. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שרות.
 2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 3. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 5. שירותי התקשורת.
 6. מפעלי מים וחשמל.
 7. אספקת דלק והעברתו.
 8. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 11. חנויות לממכר מזון בין השעות 6:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים (עד 8 שעות).
 12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 13. בתי חולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 15. שירותי קבורה.
 16. מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ”ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט -1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 17. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

*המאמר נכתב באדיבות עו”ד הילה פורת, יועצת משפטית Timewatch.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​  TIMEWATCH