יום מחלה ראשון – יורד ממיכסה ולא מזכה בתשלום

עמית, שהחל לעבוד במקום עבודתו לפני כ-8 חודשים, נעדר מעבודתו עקב מחלה, והמציא תעודת מחלה בגין 5 ימי מחלה. מעסיקו של עמית שילם לו דמי מחלה על פי השיעורים הקבועים בחוק דמי מחלה והוריד לו ממכסת ימי המחלה שנצברו לזכותו 5 ימים.
עמית סבור כי מעסיקו טעה בכך שהוריד לו ממיכסת ימי המחלה גם את יום המחלה הראשון, בעדו לא שולמו לו דמי מחלה, עפ”י חוק. האם צודק עמית?

תשובה

עובד צובר 1.5 יום מחלה לכל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה (עד מיכסה מקסימלית של 90 ימים צבורים). במקרה זה, צבר עמית 12 ימי מחלה עד שחלה.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום, בכפוף לתקופת הזכאות המקסימלית, לפי שיעורי התשלום הבאים:
יום היעדרות דמי מחלה שיעור התשלום
ראשון אין תשלום
שני תשלום מחצית דמי מחלה 37.5% משכר יום רגיל
שלישי תשלום מחצית דמי מחלה 37.5% משכר יום רגיל
רביעי ואילך תשלום מלוא דמי מחלה 75% משכר יום רגיל
בכל מקרה, יש לאבחן בין שתי זכויות של העובד. האחת, זכותו של העובד להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, והשניה, זכותו של העובד לקבל תשלום עבור ההיעדרות הנ”ל. שתי זכויות אלו עומדות זו לצד זו ואין באחת על מנת להשפיע על השניה.
כל עוד יש לעובד ימי מחלה צבורים לזכותו, הוא יוכל להיעדר מהעבודה מבלי שהיעדרותו תיחשב כהפרת משמעת, כאשר שיעור התשלום בגין היעדרותו יהיה כאמור לעיל.
לפיכך, יום המחלה הראשון של עמית ירד מהמיכסה הכוללת של ימי המחלה שנצברו לזכותו, למרות שבפועל הוא לא זכאי לתשלום בגין יום המחלה הראשון.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH