יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 27/2/2024

מאת : עו”ד הילה פורת

ביום שלישי י”ח באדר א’ ה-27 בפברואר 2024, יתקיים יום בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות ברחבי הארץ (להלן: “יום הבחירות”).

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה-1965 ובחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ”ד-1994 נקבע כי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות אשר בתחומן נערכות בחירות כלליות, יום הבחירות יהיה יום שבתון.

בהתאם להנחיות היחידה ליחסי העבודה, זמן השבתון הוא החל משעת פתיחת הקלפיות (7:00 בבוקר, אלא אם מדובר ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, שאז הקלפי תיפתח בשעה 8:00) ועד לשעת סגירתן (22:00 בלילה, אלא אם מדובר ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, שאז הקלפי תהיה פתוחה עד 20:00 בלבד).

שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם, אך לגבי שירותים אלה צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.

עובד שזכאי ליום שבתון בשכר

עובד (חודשי, שעתי או יומי) שעבד אצל מעביד 14 ימים רצופים לפחות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים) סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא שבת, ולא ינכה לו יום חופש כנגד, אם מתקיים בו אחד מתנאים אלה :

  1. מקום עבודתו של העובד נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שבה נערכות בחירות במועד זה.
  2. העובד רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שבה  נערכות בחירות, גם אם מקום עבודתו הוא ברשות מקומית או מועצה אזורית שלא נערכות בה בחירות.

עובד שזכאי ליום שבתון ועבד ביום הבחירות:

בהתאם להנחיות היחידה ליחסי עבודה, בהסתמך על פסיקת בית הדין לעבודה ועל הנוהג שהשתרש בין הארגונים (הסתדרות ומעסיקים), העובד יהיה זכאי לשכר בשיעור 200% או לשכר רגיל בתוספת שעות חופשה חלף שעות העבודה שעבד בפועל.

עובדים שאינו זכאים ליום שבתון בשכר :

  1. עובד שמקום עבודתו לא נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שבה נערכות בחירות, והוא גם אינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שבה נערכות בחירות.
  2. עובד בשירותי תחבורה או בשירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות.
  3. עובד זר שאינו תושב ישראל המועסק בסיעוד, במלונאות, הסעדה, בנין, חקלאות או תעשייה.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH