עובד בן 60 שפוטר ב”פיטורי צימצום” זכה לפיצוי בסך 80,000 ₪ בגין הפליה מחמת גיל ופיטורים שלא כדין

תובע, בעל וותק של כ-36 שנה, שפוטר בהיותו בן 60, זכה בפיצוי לא ממוני בסך 80,000 ₪, לאחר שבין הדין לעבודה שוכנע כי הוא פוטר עקב הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וכי היו פגמים בהליך פיטוריו. תביעתו לתשלום שכר עד למועד פרישתו (נזק ממוני) נדחתה כיון שהתובע לא הציג הסכם לתקופה קצובה כלשהו, ולא הוכיח כי אכן נגרם לו נזק שכזה.

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 25/11/22 (סע”ש 2540-12-20 יצחק שטיינברג נ. סמ-ליין בע”מ).

מאת: הילה פורת, עו”ד

 

התובע הועסק אצל הנתבעת כ-36 שנות עבודה ופוטר מעבודתו בגיל 60. בעשרים שנות עבודתו האחרונות שימש התובע בתפקיד סוכן מכירות.

התובע זומן לשימוע בכתב , כשהעילה לשקילת פיטוריו הייתה צמצום פעילות החברה לאור משבר הקורונה וצורך של החברה לצמצם את היקף כוח האדם בחברה (כך נכתב בזימון לשימוע).

יומיים לאחר השימוע, התובע פוטר מעבודתו.

התובע תבע בין היתר, פיצוי לא ממוני והפסדי השתכרות (פיצוי ממוני) בגין פיטורים שלא כדין בשל הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח (להלן: “החוק”).

מנוסח החוק עולה כי בכל הקשור בפיטורים מעבודה, על העובד להוכיח בראשית ראיה בלבד, כי לא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו. אם העובד עמד בנטל זה, עובר הנטל על כתפי המעביד לסתור את טענות העובד ולהוכיח כי לא פעל מתוך הפליה אסורה על פי עילות ההפליה המנויות בחוק שוויון ההזדמנויות.

לאחר שבית הדין שמע את העדויות ובחן את הראיות שהוצגו בפניו, שוכנע בית הדין כי התובע הרים את הנטל הראשוני להוכיח כי לא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו, ומנגד, הנתבעת לא סתרה את טענת התובע ולא הרימה את הנטל להוכיח כי לא פעלה מתוך הפליה מחמת גיל, וזאת, בין היתר, מהנימוקים הבאים :

*הנתבעת לא הציגה כל ראיה מזמן אמת ממנה עולה כי עלתה טענה כלשהי כנגד התובע , במשך כל 36 שנות העסקתו, בדבר חוסר שביעות רצון מתפקודו, וטענה זו נטענה על ידי הנתבעת לראשונה רק במסגרת ניהול התיק בבית הדין, כנימוק מדוע התובע הוא זה שפוטר מתוך 10% העובדים שפוטרו בשל משבר הקורונה, והנתבעת לא הצליחה להוכיח אותה.

*הנתבעת לא מסרה את הנימוקים האמיתיים לפיטורי התובע – דבר המחזק את גרסת התובע לעניין פיטורים מחמת גיל.

*למרות שמשבר הקורונה היה בעיצומו בעת פיטורי העובד, ולמרות שהייתה ירידה משמעותית ברווחי הנתבעת, רק 10% מעובדי החברה פוטרו.

*הוכח כי התובע הציע מספר חלופות, לרבות הפחת שכר, יציאה לחל”ת, וויתור על ימי חופשה, אשר יכלו להוות פתרון חלופי עבורו, במיוחד נוכח גילו המתקרב לגיל פרישה. עם זאת, חלופות אלו לא נלקחו בחשבון על ידי הנתבעת.

* אין חולק כי לתובע יש ותק רב, והוא אף ביצע במהלך תקופת העסקתו מספר לא קטן של תפקידים. משכך ניתן היה לשקול אף ניוד לתפקיד אחר, דבר שכלל לא נשקל. הנתבעת קלטה אנשי מכירות, ולא הציע לתובע תפקידים אלה.

*הוכח כי מכירות התובע בשנים 2019-2020 היו גבוהות בהרבה מהסוכנים שעבדו יחד עימו.

בית הדין קבע כי הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי התובע לא הופלה מחמת גילו, וכי אלמנט הגיל היה בין השיקולים שהובילו להפסקת העסקתו.

בית הדין קבע כי מבחינת הפרוצדורה בנוגע להליך שימוע, אכן הכללים התקיימו. אין חולק כי נשלח לתובע מכתב זימון לשימוע, הוא הגיע לשימוע עם עו”ד, ועיון בתמלול שיחת השימוע מעלה כי זכות הטיעון ניתנה לתובע . כמו כן התובע הקליט את השימוע והנתבעת אפשרה זאת, והתובע גם אישר בעדותו כי ניתנה לו הזדמנות לדבר . עם זאת בית הדין שוכנע כי הנימוק האמיתי לפיטורי התובע לא נמסר לו, ונימוקי השימוע אף הורחבו לחוסר תפקוד רק במסגרת ההליך בבית הדין לראשונה. לפיכך נפסק כי ההליך הוכתם ונעשה באופן שאינו ראוי.

ממכלול האמור לעיל קבע בית הדין כי התובע הופלה מחמת גיל בהליך סיום העסקתו על ידי הנתבעת, וכן כי פיטוריו נעשו שלא כדין.

ובאשר לסכום הפיצוי :

*בית הדין קבע כי הנתבעת פעלה בחוסר תום לב והביא בחשבון את הפגיעה בתובע, אשר בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה פוטר מספר שנים עובר למועד גיל הפרישה.

* בית הדין שוכנע כי הפסקת העסקתו היתה תוך הפלייתו מחמת גילו, הביא בחשבון את תקופת העסקתו הארוכה, את הקושי בכך גם בהיבט הכלכלי והנפשי, את עגמת הנפש וגם את שיקולי הרתעה המצדיקים פסיקת פיצוי על הצד הגבוה כדי לבטא הסתייגות חברתית

*ולפיכך קבע כי על הנתבעת לפצות את התובעת בגין רכיב זה בסך של 80,000 ₪.

עקב העובדה שהתובע לא הציג כל הסכם לתקופה קצובה, לא השתכנע בית הדין כי יש לפסוק לתובע פיצויי ממוני בסכום של שכר עד למועד פרישתו. התובע גם לא הוכיח אם אכן נגרם לו נזק שכזה, שכן לא הביא נתונים האם הועסק לאחר הפסקת העסקתו אם לאו, ומשכך התביעה בגין נזק ממוני נדחתה.

——

* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור במאמר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH