שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2024

החל מיום 1/4/24 (כב’ באדר ב’ התשפ”ד) שכר המינימום החודשי יעמוד על סך של 5,880.02 ₪ ושכר המינימום השעתי יעמוד על סך של 32.3 ₪ לחודש (לפי 182 שעות עבודה לחודש)

מאת : עו”ד הילה פורת

ביום 11/3/24 חתם שר העבודה על העלאת שכר המינימום, והחל מיום  01/04/2024 שכר המינימום המעודכן הוא סך של 5,880.02 ₪ ברוטו לחודש.

בהתאם לכך, שכר המינימום השעתי הוא 32.3 ₪ (לפי 182 שעות עבודה לחודש).

ובהתאם, שכר המינימום המעודכן לנוער:

גיל שכר למשרה מלאה (לפי 40 שעות בשבוע) שכר לשעת עבודה (לפי 173 שעות בחודש)
עד 16 (לא כולל)

70% משכר מינימום מבוגר

4,116.01 ₪ 23.79 ₪
מ- 16 עד 17 (לא כולל)

75% משכר מינימום מבוגר

4,410.02 ₪ 25.49 ₪
מ- 17 עד 18 (לא כולל)

83% משכר מינימום מבוגר

4,880.42 ₪ 28.21 ₪
חניך

60% משכר מינימום מבוגר

3,528.01 ₪ 20.39 ₪

 

מודגש כי שכר המינימום הקבוע בחוק בא להוסיף על זכותו של עובד שזכאי לשכר גבוה יותר מכוח הסכם עבודה אישי, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים שחלים עליו, ולא לגרוע ממנה.

זכותו של עובד לשכר מינימום אינה ניתנת לוויתור או להתניה, כלומר אין תוקף להסכמה של עובד לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוך משכר המינימום.

עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

אי תשלום שכר מינימום לפי הוראות החוק מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וכן עבירה מנהלית (לעניין – הטלת קנס). האחריות היא של המעסיק/מנהל בפועל/מנהל פעיל/שותף, בתנאי החוק.

על מעסיק להציג במקום העבודה במקום העבודה במקום הבולט לעין, מודעה בה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום.

זכויות של עובד קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום תחול גם כלפי המעסיק בפועל, בתנאים המפורטים בחוק שכר מינימום, לפיכך מומלץ למעסיק לוודא מול קבלן כוח אדם ו/או קבלן למתן שרות, את עמידתו בדרישות החוק בהקשר זה.

לתשומת ליבכם ולבדיקתכם, ככל שרלבנטי – עליית שכר המינימום משפיעה גם על עדכון הסכמי ההתקשרות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה :בענפי ניקיון, אבטחה ושמירה והסעדה.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH