תשלום עבור ימי בידוד

לתשומת לב המעסיקים

ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ 1/10/20 עד 31/3/21 .

התשלום יינתן גם עבור עובדים זרים או תושבי השטחים שעובדים בישראל בהיתר, וכן עובדים שנעדרו בשל בידוד של ילדיהם, ובתנאי שהבידוד דווח למשרד הבריאות.

להנחיות, לתנאים, להסברים ולהגשת הבקשה ראה :

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/default.aspx

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH