הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – יום שבתון – עדכון במערכת Timewatch