קנס בסך 35,750 ₪ הוטל על מעסיק שלא רשם את הפרטים הנדרשים בתלוש השכר

מאת: רונן פורת, רו”ח

בתקופה האחרונה ניתנו מספר פסקי דין אשר הטילו קנסות על מעבידים בגין ליקויים בפירוט הנדרש בתלוש השכר בהתאם להוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר.

להלן סיפורם של שני פסקי דין שניתנו באחרונה בנושא זה, מסקנות והמלצות לפעולה.

גני אליזה

ביום 27.9.2011 ניתן ע”י בית הדין לעבודה בחיפה פסק דין בעניינה של גני אליזה בע”מ (פ’ 34754-03/11 מדינת ישראל נ’ גני אליזה בע”מ ואח’).

גני אליזה הורשעה, על פי הודאתה, ב-11 עבירות של אי פירוט השכר בתלוש השכר בהתאם להוראות חוק הגנת השכר. מדובר על עבירות הנוגעות לשישה עובדים אשר התמשכו תקופה קצרה של 3 חודשים.

בית הדין גזר על החברה קנס בסכום של 35,750 ₪ וחתימה על התחייבות בסך 86,070 ₪ שלא לעבור על הוראות החוק במשך שנתיים.

בית הדין קבע את סכום הקנס (סכום גבוה לכל הדעות), למרות שמדובר על תקופה קצרה שבה ביצעה החברה את העבירות (3 חודשים!), למרות שהחברה הודתה בביצוע המעשה ולא התכסתה מאחורי טענות מטענות שונות ולמרות שהתחייבה שלא לעבור על הוראות החוק במשך שנתיים.

הסיבות לכך, כפי שפרט בית הדין:
א. עבירה על חוק הגנת השכר בענין אי פירוט שכר היא עבירה שיש להתבונן בה בחומרה.
ב. בית הדין אינו רואה באי הפירוט כשל טכני אלא שקיפות של תלוש השכר לעיני העובד כדי שרק כך יוכל ללמוד האם זכויותיו הלכה למעשה ניתנו לו ושולמו לו.

יש לציין שאילו היה מדובר בתקופת הפרה ארוכה יותר הקנס שהיה מוטל על החברה היה גבוה יותר.

המכון למחקר ביולוגי בישראל

ביום 3.4.2012 ניתן ע”י בית הדין לעבודה בתל אביב פסק דין בעניין של המכון למחקר ביולוגי בישראל (סק ת”א 14755-02-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ’ מדינת ישראל המכון למחקר ביולוגי בישראל).

במקרה זה הוגשה בקשה לבית הדין, במסגרת סכסוך קיבוצי, לחייב את המכון למחקר ביולוגי (להלן – המכון) לפרט בתלוש השכר את מספר ימי המחלה של העובד שנוצלו ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

בית הדין קיבל את הבקשה והורה למכון לנהל פנקס שכר שיכלול את מספר ימי המחלה שנוצלו ויתרת תקופת המחלה הצבורה של כל אחד מעובדיו ולפרט בתלוש השכר את הנתונים האמורים.

בית הדין, בהחלטתו, הדגיש את הנקודות הבאות:

  • הוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר חלות גם על המדינה. אין סייגים או פטורים ממילוי דווקני של הוראות תיקון 24.
  • פירוט מלא בתלוש השכר של כל הרכיבים הנדרשים בהתאם להוראות חוק הגנת השכר אינו עוד עניין טכני אלא ביטוי לזכות מהותית.
  • למרות הנוהג בבתי הדין לעבודה בנוגע לאי פסיקת הוצאות משפט בסכסוכים קיבוציים, לאור חשיבות הנושא פסק בית הדין הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד בסכום של 10,000 ש”ח.

מסקנות

מלימוד וניתוח פסקי הדין האמורים ניתן ללמוד מספר דברים:

  • בתי הדין מתייחסים בחומרה רבה להפרה של הוראות חוק הגנת השכר בכל הקשור לפירוט הנדרש בתלוש השכר וזאת גם אם ההפרה בוצעה במשך זמן קצר ביותר ואינה נמשכת.
  • הפירוט הנדרש בתלוש השכר, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, אינו ענין טכני אלא זכות מהותית.
  • לנושא מישרה (מנכ”ל, מנהל כספים, חשב, מנהל כ”א, משאבי אנוש וכו’) ישנה אחריות לקיום הוראות חוק הגנת השכר, לרבות הפירוט הנדרש בתלוש השכר. על פי החוק אם תלוש השכר לא מולא בפירוט הנדרש, קמה חזקה כי נושא המשרה הפר את חובתו, כך שהוא יהיה זה שישא בתוצאות הפליליות של הפרת החוק.

המלצות לפעולה

יש להקפיד על מילוי כל הנתונים הנדרשים בתלוש השכר בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, וזאת לגבי כל העובדים: מספר ימים ושעות עבודה בפועל, ימים ושעות תקן, ניצול מחלה, חופשה, שעות נוספות וכו’. פירוט נוסף ניתן לראות במאמר: חוק הגנת השכר תיקון 24

כיום, בעזרת מערכות שכר, שעוני נוכחות ומערכות ממוחשבות לרישום נוכחות, ניתן ליישם בצורה פשוטה וקלה את הוראות חוק הגנת השכר בכל הקשור למילוי הפרטים בתלוש השכר ועל ידי כך להמנע מההשלכות האזרחיות (תביעות משפטיות, עיצומים כספיים בהליכים מנהליים) והפליליות (קנסות מנהליים וכתבי אישום) של אי רישום כאמור.

הערות:
1. הכותב הינו יו”ר ובעלים חברת לסה ויז’ן מערכות בע”מ, המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch – פתרונות דיווח נוכחות והכנה לשכר.
2. האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין.

מאמרים נוספים מעניינים בתחום:
מעביד שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו הורשע בפלילים בבית הדין
המקרים בהם אין צורך לשלם לעובד שעות נוספות
טיפים להעסקה נכונה של פרילנסר בעקבות פס”ד חדשני

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH