הוראות למעסיקים לגבי עובדים שחייבים בבידוד עקב חשש מנגיף הקורונה – כולל מי שהיה בסין במהלך 14 הימים לפני שהגיע לישראל

היעדרות מהעבודה בתקופת הדגירה של מחלת הקורונה תיחשב כהיעדרות בשל מחלה

אדם המצוי בבידוד בית עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה רשאי להצביע בבחירות בתנאים שנקבעו