מאמרים מקצועיים – דיני עבודה ושכר

להלן מידע מקצועי רב בתחום דיני העבודה והשכר – תלוש שכר, רישום שעות עבודה, שעות עבודה ומנוחה, ניכוי משכר, הפסקות בעבודה, חישוב שעות נוספות, שכר כולל, חופשה שנתית, מחלה, כללי הודעה מוקדמת ועוד.

שיפוי למעסיק על תשלומים לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח לעובד ששירת בשירות מילואים חירום

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת במילואים

שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2024

האם עובד שנעדר מעבודתו בפורים זכאי לשכר עבודה ?

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל)

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

הבחירות לרשויות המקומיות 27.2.24 – יום שבתון – עדכון במערכת TIMEWATCH

יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 27/2/2024

ההיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות הוארך עד ליום 7/3/24 או או עד לסיום מצב החירום

הפרשה לסוציאליות בתקופה בה העובד זכאי לתגמולי מילואים במקרה בו תגמולי המילואים גבוהים ממשכורתו

הרחבת רשימת העובדים המוגנים מפני פיטורים במהלך מלחמת חרבות ברזל / שעת החירום, והטלת חובה על מעסיק ועל אוצר המדינה להפרשות סוציאליות לעובד נעדר או חטוף

חרבות ברזל – עדכונים במערכת TIMEWATCH

דמי חופשה שנתית לעובד שעבר לעבוד במשרה חלקית

עורכת דין שסווגה כ”משרת אמון” זכתה בגמול שעות נוספות, בהתאם לאומדן כללי, בהיעדר רישום נוכחות

הכללים שנקבעו בצו ההרחבה בענין תשלום דמי הבראה

גמול גלובלי בגין שעות נוספות, שאינו פיקטיבי, אינו רכיב שכר הקובע לפיצויי פיטורים, גם אם הופרשו ממנו דמי גמולים לקרן פנסיה

עובדת במשרת אמון ניהולית בשכר גלובלי אינה זכאית להחזר קיזוזי שכר עקב היעדרויות מהעבודה

בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק שלא ביטח עובדת משק בית בפנסיית חובה, לשלם ליורשיה את הפסד פנסיית הנכות ואת הפסד פנסיית השאירים, בערכם הנוכחי, בהיוון כמקובל, שהיו משתלמות אלו קיים את חובתו על פי דין

שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2023

עמלות מכירה לא ילקחו בחשבון בחישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובד יומי או שעתי שנעדר מעבודתו בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לבין העובד

האם קיימת חובה על המעסיק להעניק מתנה לחג?

מעסיק חייב להקפיד על איסוף וניהול שעות העבודה של העובדים בעסק, בהתאם להוראות הדין, על מנת להימנע מקנסות, עיצומים כספיים ואישום פלילי

עובד בן 60 שפוטר ב”פיטורי צימצום” זכה לפיצוי בסך 80,000 ₪ בגין הפליה מחמת גיל ופיטורים שלא כדין

ראש צוות לא נחשב “כמשרת אמון” וזכה בגמול עבור שעות נוספות כיוון שהמעביד לא ניהל דיווחי נוכחות

דוחות נוכחות ידניים שלא אושרו על ידי העובד ברמה היומית – אינם נחשבים פנקס שעות עבודה

אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

לא אושר קיזוז של עלות “הכשרה מיוחדת” משכר של עובדת, למרות שהיה קבוע פיצוי מוסכם בהסכם ההעסקה

מנהל משמרת במסעדה זכה בגמול שעות נוספות בסך 332,128 ש”ח עקב העובדה שמעסיקו לא הציג דיווחי שעות נוכחות שיכלו לסתור את תביעתו

עובד גלובלי זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות גם כאשר שולמה לו תוספת שעות נוספות גלובליות

מעסיק חייב להקפיד על איסוף וניהול שעות העבודה של העובדים בעסק, בהתאם להוראות הדין, על מנת להימנע מקנסות, עיצומים כספיים ואישום פלילי

שילמת עבור ימי בידוד לעובדיך ? תוכל לקבל החזר !

יום הבחירות לכנסת – יום שבתון

תשלום עבור ימי בידוד

קורונה – עדכונים במערכת Timewatch

פס”ד ארצי: מעסיק שעובדיו לא דיווחו נוכחות – חוייב בתשלום 60 שעות נוספות בכל חודש

הוראות למעסיקים לגבי עובדים שחייבים בבידוד עקב חשש מנגיף הקורונה – כולל מי שהיה בסין במהלך 14 הימים לפני שהגיע לישראל

היעדרות מהעבודה בתקופת הדגירה של מחלת הקורונה תיחשב כהיעדרות בשל מחלה

אדם המצוי בבידוד בית עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה רשאי להצביע בבחירות בתנאים שנקבעו

מעסיק שלא הקפיד על דוחות נוכחות חוייב לשלם לעובד כ-93,000 ש”ח

הבחירות הכלליות לכנסת ה-23 – יום שבתון – עדכון במערכת Timewatch

הבחירות הכלליות לכנסת ה-22 – יום שבתון – עדכון במערכת Timewatch

יום הבחירות לרשויות המקומיות / מועצות אזוריות – יום שבתון

אופן חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד בתום העסקתו, בהתחשב בהתיישנות

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו

האופן שבו יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

האם הזמן שבו עובד פעיל באמצעות טלפון נייד לטובת מקום עבודתו נחשב כשעות עבודה?

הגבלת פיטורים של עובד חולה

הזכות להיעדר מהעבודה בל”ג בעומר

פתרון יעיל לניהול דיווחי נוכחות

האם פרק הזמן שבין שעת החתמת שעון נוכחות לבין שעת התחלת העבודה של העובד נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן?

8 הטעויות הנפוצות בקביעת שכר גלובלי לעובד וכיצד להמנע מהן

חוקים חדשים בתחום משפט העבודה

מעביד שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו הורשע בפלילים בבית הדין

המקרים בהם אין צורך לשלם לעובד שעות נוספות

קנס בסך 35,750 ₪ הוטל על מעסיק שלא רשם את הפרטים הנדרשים בתלוש השכר

הרעה מוחשית בתנאי עבודה

תשלום דמי הבראה מידי חודש

דמי הבראה – סקירה מקצועית

מועד לתשלום דמי מחלה

תקופת מחלה שכללה מנוחה שבועית

יום מחלה ראשון – יורד ממיכסה ולא מזכה בתשלום

צבירת ימי מחלה – אין תלות בהיקף משרה

אפשרות לפדיון חופשה

הסמכות לקביעת מועדי חופשה

חפיפה בין הודעה מוקדמת לחופשה

על מעסיק להמנע מיתרה שלילית של ימי חופשה

רכיבי שכר שילקחו בחשבון בחישוב דמי חופשה

אופן חישוב דמי חופשה

חופשה שנתית מפוצלת

עובד שמקבל שכר על פי עמלות ועובד מחוץ לחצרי מעסיק

שכר כולל – האפשרות לכלילת רכיבי שכר שונים בשכר

חישוב ערך יום עבודה לעובד חודשי

תמורה בגין שעות נוספות בשבת/בחג

היתר העבדה בשעות נוספות

עבודה בלילה והתשלום בעדה

החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן

שעות תורנות, בהן נוכח העובד במקום העבודה, הן שעות עבודה, גם אם העובד לא נקרא לביצוע מטלות במהלכן

השעות בהן עובד עומד לרשות המעביד הן שעות עבודה, אף אם המעביד לא מספק לעובד עבודה בחלק מהן

תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהלים, מישרות אמון ועובדים שעובדים מחוץ לחצרי המעביד

מועדים לתשלום שכר

ניכויים מותרים משכר עבודה

אפשרות לניכוי משכר עבודה

חישוב שעות עבודה

חוק הגנת השכר תיקון 24

תוכנת נוכחות

מערכת נוכחות

ניהול נוכחות עובדים

שעון נוכחות סלולרי – אפליקציית שעון נוכחות

שעון נוכחות ביומטרי טביעת אצבע

שעון נוכחות קורא קירבה

החובה לרישום שעות העבודה והמנוחה ונטל ההוכחה במקרה של תביעה

החובה למסור תלוש משכורת והפרטים שיש לכלול בו

טיפים להעסקה נכונה של פרילנסר בעקבות פס”ד חדשני

שעון נוכחות זיהוי פנים + ביומטרי + קירבה

שעון נוכחות זיהוי פנים

שעון נוכחות לעסק

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH